Analiza de risc la securitate fizica Cluj Napoca

SNTFC “CFR CALATORI” S.A. achizitioneaza serviciile de revizuire rapoarte analiza risc la securitate fizica in subunitatile apartinand SRTFC CLUJ conform caietului de sarcini nr. CJ18/3/1632/2018 (FIsa de date a achizitiei AICI). Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 8 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Analiza de risc la securitate fizica Cluj Napoca
Valoarea totala estimata dara TVA: 11000 RON
Le uram succes!