Analiza de risc la securitate fizică – Dimitrie Gerota

Actul de naștere al unității medicale este datat 17 iulie 1907 și a fost semnat de însuși marele profesor Dimitrie Gerota. În 1948 spitalul a fost naționalizat și trecut în subordinea Ministerului de Interne, odată cu schimbarea numelui. După 50 de ani, prin Ordinul Ministrului de Interne nr.806/1998, instituția și-a recăpătat numele real: “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Continue Reading

Supravegherea video în școli

Școala este locul unde îți țeși norocul

Obiectivul principal al oricărei școli trebuie să fie, evident, asigurarea unui mediu de studiu creativ, pozitiv și sigur în care să-și desfășoare activitatea copiii și dascălii lor.

Când discutăm despre siguranța în școli, ca bază a procesului de învățământ, nu ne putem baza, însă, pe noroc.

Copiii, profesorii și părinții trebuie să se simtă încrezători cu toții în faptul că studiază, muncesc și îi încredințează pe cei dragi într-o unitate care dispune de infrastructura și tehnologia necesare pentru a atinge acest obiectiv. Deși o școală bine cotată din perspectiva actului de învățământ este cu Continue Reading

Analiza de risc la securitate fizica Cluj Napoca

SNTFC “CFR CALATORI” S.A. achizitioneaza serviciile de revizuire rapoarte analiza risc la securitate fizica in subunitatile apartinand SRTFC CLUJ conform caietului de sarcini nr. CJ18/3/1632/2018 (FIsa de date a achizitiei AICI). Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 8 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Continue Reading